Lacatiekundige

Een lactatiekundige is iemand die veel kennis heeft over alles wat met borstvoeding te maken heeft en ouders kan helpen bij hun vragen en problemen rondom borstvoeding. De titel 'lactatiekundige' is geen beschermde titel. Dat betekent dat iedereen die dat wil zichzelf 'lactatiekundige' mag noemen.

 

IBCLC

Alleen lactatiekundigen die het internationale examen voor lactatiekundigen met goed gevolg

hebben afgelegd mogen de titel IBCLC dragen; International Board Certified Lactation Consultant.

Iedere  IBCLC is verplicht zichzelf bij te scholen om de registratie in het register van de IBLCE

(International Board of Lactation Consultant Examiners) te behouden. Iedere 5 jaar moet door middel

van accreditatiepunten worden aangetoond dat er voldoende bij- en nascholing is gevolgd en

iedere 10 jaar moet het examen opnieuw worden behaald.

Wanneer een lactatiekundige, IBCLC achter zijn of haar naam heeft staan weet je dus zeker dat hij of zij een goede opleiding heeft gevolgd èn zich blijft bijscholen om up-to-date te blijven met de nieuwste kennis rondom borstvoeding.

 

NVL

Om voor vergoeding door de verzekering in aanmerking te komen moet de lacatiekundige die je

kiest ingeschreven zijn bij de beroepsvereniging. De beroepsvereniging voor lactatiekundigen in

Nederland is de NVL. Bij de NVL mogen alleen lactatiekundigen IBCLC zich inschrijven.

Hulp bij borstvoeding

Heb je een vraag over borstvoeding of wil je graag begeleiding van een lactatiekundige? Neem dan contact op!